Správa a dôvernosť dokumentov

Dôvernosť dokumentov 

Pokiaľ používate sieťovú tlačiareň, cez ktorú tlačí rôzne dokumenty viacero zamestnancov, je pochopiteľné, že je potrebné zaručiť bezpečnosť a dôvernosť tlačených dokumentov. Naše tlačové riešenie obsahuje aj vytvorenie bezpečnostných kódov pre individuálnu tlač vašich zamestnancov.

„Pomocou bezpečnostných kódov, alebo čipových kariet zaistíme dôvernosť tlače.“

MyQ umožňuje pripojenie takmer akejkoľvek identifikačnej technológie na trhu. Od jednoduchej identifikácie PIN kódom, čipovou kartou, magstripe čítačkou až po široké portfólio bezkontaktných čítačiek.

Správa dokumentov

Identifikácia užívateľa na tlačovom/kopírovacom zariadení prináša užívateľom nielen kontrolu a obmedzenia, ale predovšetkým aj veľa možností pre správu tlačových úloh a scanovanie. Po prihlásení do zariadenia môže užívateľ prehľadávať všetky svoje tlačové úlohy uložené na servri, tlačiť ich, vymazávať a znovu vytlačiť alebo označiť ako obľúbené. 

Správa scanovania

Identifikácia užívateľa na multifunkčnom zariadení môže tiež zjednodušiť proces scanovania stlačením jediného tlačidla. Nascanovaný dokument je odoslaný na email alebo do zdieľanej zložky prihláseného užívateľa.