Optimalizácia a sledovanie nákladov

Optimalizácia nákladov na tlač 

Účelným riešením nie je, ako sa veľa zákazníkov domnieva, veľa malých a lacných tlačiarní. Veľa malých tlačiarní nesie vysoké finančné náklady na tonerové kazety, cartridge a na servis a opravy, včetne časových prestojov spojených s ich nefunkčnosťou a opravami.

„Získate presné vyčíslenie nákladov, ktoré pomocou nášho riešenia dlhodobo ušetríte.“

Ponúkame vám významnú optimalizáciu nákladov na tlač, spojené s vytvorením tlačového riešenia pomocou vysoko výkonnej sieťovej tlačiarne, včetne vstupnej analýzy a presného vyčíslenia nákladov, ktoré pomocou nášho riešenia dlhodobo ušetríte. Súčasťou analýzy sú aj detaily, kde vám okrem ušetrených nákladov na správu a servis poskytneme napríklad i najvhodnejšie umiestnenie tlačiarne v rámci dostupnosti pre vašich zamestnancov (lokácia, hniezda) a pod.

Sledovanie nákladov

Sledovanie tlačových nákladov robíme pomocou softwarového riešenia MyQ. Tento softwarový balík zhromažďuje, vyhodnocuje a prezentuje informácie, ktoré organizácia potrebuje pre riadenie nákladov spojených s tlačou. Veľmi efektívne je sledovanie počtu vytlačených a kopírovaných stránok u každého užívateľa, vrátane sledovania lokálne pripojených osobných tlačiarní.

„Softwarové riešenie zhromažďuje, vyhodnocuje a prezentuje informácie, ktoré organizácia potrebuje pre riadenie nákladov spojených s tlačou.“

Pre ešte lepšiu kontrolu je možné nastavenie kvót pre každého užívateľa a oddelenie, alebo spustenie projektového účtovania pre sledovanie nákladov jednotlivých projektov. Týmto softwarovým nástrojom môžete veľmi presne sledovať, vyhodnocovať a riadiť tlačové náklady vašej spoločnosti, oddelení, jednotlivcov.

 Financovanie

Zabezpečenie financovania tlačových služieb

Na základe podrobnej analýzy vám navrhneme vhodné tlačové riešenie podľa stanoveného tlačového objemu a typu zariadenia a pripravíme návrh najefektívnejšieho financovania.

Zákazník môže získať:

  • Zdarma servis a náhradné diely po dobu platnosti servisnej zmluvy.
  • Úsporu prvotnej investície spojenú s novou tlačiarňou.
  • Vždy technicky najmodernejšie zariadenie, ktorým vytlačíte viacej za rovnaké peniaze.