Funkcia Follow Me

Tlačové úlohy nie sú uložené na konkrétnom zariadení, ale sú prístupné zo všetkých pripojených zariadení v závislosti na užívateľských právach. To znamená, že akákoľvek úloha môže byť vytlačená na ľubovoľnom zariadení v sieti podľa toho, kde sa užívateľ prihlási (funkcia Follow Me).

„Funkcia Follow Me Vám zabezpečí tlač na ktorejkoľvek tlačiarni pripojenej na sieť.“

Výsledok je úspora času všetkých zamestnancov a zvýšenie efektivity ich práce.